KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Det finnes mange ulike tester av voksne hunder, det kan du lære mer om i kurset:
"Enkel innføring i ulike mentaltester".
Her er noen tester vi har for øyeblikket.
Grunnvurdering av hund (GV).
Kan taes på hunder i alle aldre.
Hunden går igjennom ulike elementer i en unik løype vi har lagt opp.
Disse elementene er samarbeid, håndtering og lek med fremmed person, jakt i naturlige omgivelser, overraskelse, høye lyder, skudd og møte med fremmede hunder.
Dette er spesielt testen for deg som har ulike ting du ønsker hjelp til med din hund.
Ut fra hundens reaksjonsmønster kan vi gi deg en god oversikt over dens egenskaper, og hva som er medfødt og hva som er innlært.
I snitt går det 3 timer på hele seansen, noen ganger mer.
Pris 2500 NOK
På bildet til høyre testes en hund etter avtale med politiet.
Temperament test (TT).
Banen og test bygger hovedsakelig på MH.
Dette er en test med 10 ulike elementer, hunden er over fylte 12 mnd. Selv liker vi gjerne noe eldre hunder i banen.
TT beskriver hundens reaksjoner i ulike situasjoner. Reaksjonene beskrives i en intensitetsskala. 
TT kan brukes aktivt for å forbedre rasens mentalitet. Gjennom at så mange hunder som mulig beskrives, kan mentale forandringer i rasen oppdages. Flere raseklubber har utarbeidet en raseprofil. I raseprofilen kan man avlese rasens gjennomsnittsverdi på de forskjellige momentene, og sammenligne med ønskelige verdier for rasen.
Gå sammen 3 til 7 ekvipasjer og bestill.
Pris 1800 NOK per ekvipasje.
Mentaltest (MT).
Høsten 2019 ble Snorre Skistad godkjent testdommer av hund etter Østlie og Börjesson's modell og vi kan med stolthet tilby denne testen.
Dette er en test uten poeng eller siffer. Testen er en ren egenskapsbedømmelse hvor man vurderer alle elementene sammen og gir en total vurdering.
Her spiller alt inn, og testen passer alle voksne hunder.
Her er det ingen hund som stryker, her er målet å faktisk få se hvilken/hva slags hund man har, og dens egenskaper. Dette igjen vil lette oppdretters avlsarbeid.
Her vil hunden utsettes for press i forhold til hva den tåler og det er ønskelig med modne hunder.
Pris 2200 per ekvipasje.