KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Alle hunder bør testes mentalt, rett og slett for å finne deres styrker og svakheter og kunne bygge videre på dem. Det være seg i avl og oppdrett, for å finne bruksegenskaper eller rett og slett for å vite hva du har i andre enden av båndet.
Vi tester hunder i alle aldere og la oss begynne med de yngste.
Som seriøs oppdretter så ønsker man hele tiden å levere best mulig resultat hva avl angår. Flere og flere oppdrettere har blitt flinke til å sjekke avlsdyr for arvelige sykdommer som HD og AD. 
Når det gjelder valper så er en god oppdretter alltid opptatt av at rett valp kommer i rett hjem, dette er ikke alltid like lett.  
Man kan teste egne valpekull, men kan lett bli blindet da man har gått oppi dem over en lengre periode. 
Valpetest/personlighetstest, kort forklart:
Fremmed område.
En og en valp.
Taes ved nøyaktig 7 ukers alder +/- 2 dager.
9 ulike elementer som viser valpens ulike egenskaper. Elementene er:
1. Sosial tiltrekning
2. Følging
3. Tvang
4. Sosialdominans
5. Høydedominans
6. Apportering
7. Følsomhet for berøring
8. Følsomhet for lyd
9. Synsfølsomhet
Utfra "svarene" valpene gir i de ulike elementene kan man danne seg et bilde av hvordan valpen vil utvikle seg sett fra hvilke egenskaper den har. Det er da også mye lettere for oppdretter å få rett valp i rett hjem.
Litt tryggere enn å selge en valp utfra farge og utseende når den er 3-4-5 uker gammel.
Trygghet for oppdretter og trygghet for kjøper.
300 NOK per valp.
Grunnvurdering av hund.
Kan taes på hunder i alle aldre da den tilpasses hundens modenhet.
Hunden går igjennom ulike elementer i en unik løpe vi har lagt opp.
Disse elementene er samarbeid, håndtering og lek med fremmed person, jakt i naturlig omgivelser, overraskelse, høye lyder, skudd og møte med fremmede hunder.
Ut fra hundens reaksjonsmønster kan vi gi deg en god oversikt over dens egenskaper, og hva som er medfødt og hva som er innlært.
I snitt går det 3 timer på hele seansen, noen ganger mer.
Pris 2500 NOK
Det hender jeg får hjelp av valpene under testen :)
Litt lek etter endt valpetest.
Snorre med Dakota fra eget oppdrett.