Hund helt på grensen
Naturlig samspill med hunden
Her er det:
Hundens mentale egenskaper.
​Alle hunder bør testes mentalt, rett og slett for å finne deres styrker og svakheter og kunne bygge videre på dem. Det være seg i avl og oppdrett, for å finne bruksegenskaper eller rett og slett for å vite hva du har i andre enden av båndet.
Vi tester hunder i alle aldere og la oss begynne med de yngste.
Som seriøs oppdretter så ønsker man hele tiden å levere best mulig resultat hva avl angår. Flere og flere oppdrettere har blitt flinke til å sjekke avlsdyr for arvelige sykdommer som HD og AD. 
Når det gjelder valper så er en god oppdretter alltid opptatt av at rett valp kommer i rett hjem, dette er ikke alltid like lett.  
​Man kan teste egne valpekull, men kan lett bli blindet da man har gått oppi dem over en lengre periode. 
Valpetest/personlighetstest, kort forklart:
​Fremmed område.
En og en valp. 
Taes ved nøyaktig 7 ukers alder +/- 2 dager. 
9 ulike elementer som viser valpens ulike egenskaper. Elementene er: 
1. Sosial tiltrekning 
2. Følging 
3. Tvang 
4. Sosialdominans 
5. Høydedominans 
6. Apportering 
7. Følsomhet for berøring
8. Følsomhet for lyd
9. Synsfølsomhet
Utfra "svarene" valpene gir i de ulike elementene kan man danne seg et bilde av hvordan valpen vil utvikle seg sett fra hvilke egenskaper den har. Det er da også mye lettere for oppdretter å få rett valp i rett hjem. 
Litt tryggere enn å selge en valp utfra farge og utseende når den er 3-4-5 uker gammel.
Trygghet for oppdretter og trygghet for kjøper.
250 NOK per valp.
NB: 
Gratis ved forhåndsbetaling av helt kull til MH ved valpetest. Man vil også da få med dokumentasjon som man kan gi med til valpekjøper.
​Grunnvurdering av hund.
​Kan taes på hunder i alle aldre da den tilpasses hundens modenhet.
Hunden går igjennom ulike elementer i en unik løpe vi har lagt opp.
Disse elementene er samarbeid, håndtering og lek med fremmed person, jakt i naturlig omgivelser, overraskelse, høye lyder, skudd og møte med fremmede hunder.
Ut fra hundens reaksjonsmønster kan vi gi deg råd og veiledning i hvordan du kan dempe eller bygge den opp.
​Det går ofte 2-3 timer på hele seansen, det følger også med et teorihefte.
Pris 1700 NOK
Det hender jeg får hjelp av valpene under testen :)
Litt lek etter endt valpetest.
Snorre med Dakota fra eget oppdrett.