Hund helt på grensen
Naturlig samspill med hunden
Her er det:
Utdanning
Utdannelseskriterier per 2019

Valpetester (PAT):

Hjelper på minimum 15 kull, 5 ulike rasetyper eller mer.
Testleder UO (under opplæring) på minimum 15
kull, 5 ulike rasetyper eller mer. De siste 5 kull skal være innenfor det utdannet dommer har dømt.
Og vise den naturlige trygghet som kreves både mot hunder og oppdretter.
Vise at man bedømmer
korrekt.
Teorikurs (info klikk fanen "KURS") med bestått teoriprøve.
Foruten dette må man også være utdannet testleder på voksne hunder.

GV, TT & AE
Figurant:
Kunne utføre alle plikter.
Godkjent i samtlige aktive elementer i de ulike baner 3 ganger.
Teorikurs (info klikk fanen "KURS") med bestått teoriprøve.
Teorikurset er pålagt gjennomført før man figurere i elementer der man kan få direkte kontakt med hundene.
Testleder:
Minimum 30 ganger UO, 5 ulike rasetyper eller mer. 5 siste skal være godkjente.
Teorikurs (info klikk fanen "KURS") med bestått teoriprøve.
Dommer:
Minimum 50 hunder UO, 5 ulike rasetyper eller mer. Siste 15 skal være innenfor det den utdannete
dommeren dømmer.
Teorikurs (info klikk fanen "KURS") med bestått teoriprøve.

Som man skjønner tar utdannelsen tid og blir litt lagt opp til når den enkelte kan, men om man blir borte
over 2 måneder i sesongen (mars til og med oktober) så må man sende mail om dette til
hundheltpaagrensen@gmail.com for ikke miste plass i prioriteringslista. Slik opptar man ikke plassen til andre
som ønsker være aktive.

Disse reglene kan bli forandret av ulike grunner og det er opp til hver enkelt å få sine oppgaver godkjent.
Det vil si at du ikke kan komme i ettertid å få noe godkjent.

Denne lista kan til en hver tid bli forandret i takt med kompetanseheving.

Fagnemnda HHPG 2018