KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Tester.
-PAT- Valpetester 300 kr per valp.
-GV- Grunnvurdering: 2500 kr.
-TT- Temperament test: 1800 kr.
-MT- Mentaltest: 2200 kr.
Kurs.
Enkel innføring i mentaltester 3000 kr (observatører uten hund 1500 kr).
Avlskurs 2000 kr.
-PAT- Valpetesterkurs 2000 kr.
Teorikurs medarbeider: 1000 kr.
2 dagers sporkurs med innleid instruktør 2500 kr.
Foredrag.
Mentaltest er det viktig? Pris 250 kr per person +kjøring/kost/losji (minimum 6 personer). Ca 2-3 timer.
Betaling via Vipps, Hund helt på grensen AS, vippsnummer 592767 eller kontant.
Alle priser er i NOK. Utenlandske kan bruke paypal.
Ved tester og kurs har vi servering av drikke.

Overnatting.

Overnatting på plassen er ikke mulig av ulike grunner, blant annet ønsker vi ikke at hundene skal ha for mye kontakt med testbanene da dette skal være nytt for dem.
Vi anbefaler derfor for dere som kommer langveis fra på norsk side:
På svensk side:
Ellers er det også mulighet for enkel oppstillingsplass for bobiler og campingvogner ca 2 minutter kjøring (10 minutter gange) fra området. Stedet er uten fasiliteter 50 kroner per natt, 100 kroner per natt med strøm.
Ta kontakt for dette.