KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Hvordan det hele startet.
by McRat on July 30th, 2017

Hjemmesiden vil om ikke så alt for lenge få en oppdatering med blant annet våre medarbeidere og deres ulike erfaringer og utdannelse på hund.
Og for å få det hele på det rene det var ikke i mine tanker at det skulle vokse så mye som det har gjort, men det er meget gledelig. 
Jeg drev jo i det små og hjalp andre, men flere ville være med og per nå så er det rundt 30 stk som er med i vår Facebook side og over 20 stykker som er aktivt med å tester hunder.
Som sagt mange er med her er bilder av noen av de som er ferdige med deler av utdannelsen her.
Arne, Tamara og Ketil.
Ronny, Maja og Cathrine.
Dette var noen og flere kommer til tro meg, for vi er i vekst det er helt sikkert og vi er her for ALLE ikke bare utvalgte.
Dette gjør også at noen stiller spørsmål ved oss, spesielt hvor jeg har tatt min utdannelse. Og jeg legger her vekt på noen, og i grunn de færreste stiller dette spørsmålet.
Og spørsmålet i seg selv er helt greit, men etter du/dere som lurer har lest dette ser jeg ingen grunn til og kommer ei heller til å utdype det noe mer. Spør meg heller når vi møtes :)
Jepp her har du meg, Snorre Skistad, og her får du historien:
Hvordan det hele startet.
1990-tallet.
Siden tidlig nittitall har jeg hatt egne hunder, og alltid hatt stor interesse for mentalitet.
Ved å studere egen hundeflokk, sammen med alle valpekullene vi har hatt begynte jeg å skrive på kompendiet «Naturlig Samspill med Hunden» fordi andre ønsket å lære seg å få mange hunder til å gå i flokk. Så kurs det begynte jeg faktisk å holde fordi andre ønsket det.
Jeg hjalp også flere med ulike problemer de hadde med sine hunder. Jeg mener at for å løse et problem så må man finne årsaken.
Jeg hadde på 90-tallet også vært så heldig å se noen mentaltester, og dette fattet min interesse. Jeg trente også på den tiden hund sammen med blant annet T Arnesen som jobbet i privat sektor med tjenestehund, og på Modum Hundeklubb der jeg lærte masse av flere personer som f.eks Elisabeth Østlie. Og spesielt etter å ha lest Nordenstam sine bøker forsto jeg fort at den beste måten å finne mest mulig ut om en hund er å mentalteste den. 


2000-tallet.
Utover begynnelsen av 2000-tallet leste det jeg fant om temaet, og satte meg teoretisk godt inn i hvordan man bygger baner. Det meste av denne informasjonen kom fra Sverige de er jo vært de ledende på dette i alle år, og det er fra dem NKK har kopiert sitt system. 
På denne tiden hadde jeg amerikansk bulldog og denne rasen er ikke anerkjent av FCI og da ikke en NKK-rase. Dette gjorde at å få bli med på mentaltester i NKK-regi nærmest ble håpløst. På tross av at man melder seg på først ble man sist i køen og falt alltid utenfor. Dette gjør også at man ikke ble prioritert i deres utdannings-system, egne først. Man kunne dog kommet med på figurantkurs, men du kom ikke lengre (testleder/beskriver) da man videre må bli anbefalt av andre. 


(Udrag fra NKK sine retningslinjer for utdanning innen MH: 
8.1. GENERELT. 
Egnede kandidater anmodes av klubber som er samarbeidende med NKK om å utdanne seg til beskrivere. Kandidatene oversender søknad om deltakelse på annonserte kurs til NKK sammen med innstilling fra klubb.
Klubbenes anbefaling av vedkommende skal bygge på at vedkommende har lang praksis med hund. 
Søknaden skal inneholde: 
Dokumentasjon for fungering som h.h.v. figurant eller testleder. 
NKK ved Kompetansegruppe Mentaltest gjennomgår søknadene og tar ut deltakere til de respektive kursene).


Men både jeg og andre i raseklubben ville jo ha hunder testet så da måtte vi finne en ny innfallsvinkel.
Fra rundt 2003 hadde jeg mye kontakt med og besøket ulike oppdrettere i Danmark. I 2008 fikk jeg via American Bulldog Club Denmark lære om deres Tempramenttest (TT). Den er ganske lik en MH, men har også en ønsket raseprofil.
Vi hadde allerede begynt med valpetester av PAT-typen, her fantes det heller ingen utdanning på denne tiden og vi leste, testet og lærte på hverandres kull. Etterhvert fikk vi et godt system og tester nå for mange oppdrettere av masse ulike raser. 


2010-tallet.
Siden begynte vi teste hunder på Østlie Hundesenter, Terje og Inger delte godt av sine enorme erfaringer. Vi lærte masse. I 2010 tok jeg de kursene de har når det gjelder adferd, et av dem var og Barbro Børjesson kursleder på. Siden tok en til av oss disse kursene året etter. Banen man her bruker er en MT-bane (mentaltest), og på den tiden var dette eneste stedet i Norge man kunne lære om denne (pr nå, 2017 har fortsatt ikke NKK MT i sitt system).
Så i prinsippet var det kun MH, man kunne fått utdannelse i, om man hadde hatt NKK-rase da. 
Men vi var nå en liten gruppe personer som hadde det grunnleggende på plass og vi satte opp vår første bane i Vestfossen 2010/11. Dette var samtidig som vi stiftet Norwegian Weight Pull Club (hvor jeg satt som leder de tre første årene fra 2010) og flere av personene her var også med på å teste hunder. Sammen utarbeidet vi også treningskompedie opp mot sporten og tilknyttet oss det Europeiske samarbeidet EWPL. En annen person som var med oss var Roger Sundet som på den tiden var en av Norges fremste på den tiden i Natural Horsmanship. Vi testet ulike hunder som uansett aldri fikk mulighet i NKK-regi.
Vi fikk også innspill, hjelp og rettledning fra folk fra Sverige med god erfaring av test på hund. 
Raseklubben har etterhvert satt opp en raseprofil for å forbedre rasen.
Vi fikk også flere og flere kunder av andre raser, siden kom også politiet inn i bildet og ønsket hunder testet av ulike årsaker. Dette har gjort at vi har utviklet en test vi kaller «Grunnvurdering av hund». Denne er vi alene om i Norge, og har siden blitt brukt i flere politisaker, barnevernsaker og av oppdrettere også.

Foruten dette jobbet jeg med et avlskurs som var på plass i 2014, her er alt det vererinærtekniske selvsagt gjennomgått av veterinær.

Så ja vi har nok gått en uortodoks vei, men hva kunne vi gjort annerledes? 
Det er jo en stor gruppe hundeeiere som står utenfor NKK, og faktisk ikke kan komme inn, og noen som kan, men av ulike grunner ikke vil. 
Dette ser jo vi tydelig på hvor mange kunder vi har, og dette tallet øker jo hele tiden. Samtidig øker tallet på de som ønsker å lære mer om temaet og jobbe med det selv, dette er jo gledelig da vi mener at jo flere som deltar jo større sjanse er det for at avl vil forbedre seg rent mentalt.
Selvfølgelig ønsker man at alle som jobber med hund skal ha best mulig kompetanse derfor har vi satt opp et fullt utdanningsprogram for de som jobber hos oss. Dette er både teoretisk og praktisk. 
Vi har hele tiden forbedret oss, dette er noe vi også ønsker gjøre i fremtiden. 

Jeg må få påpeke at dette ikke blir skrevet for å snakke NKK ned, men det er fakta og vi ønsker at flere skal få muligheten til å få sine hunder testet.

Av de testene vi utfører er det kun MH de også har, og den har de som oss «tatt fra Sverige». De har verken PAT, MT eller GV i sitt repertoar og det er ingen som har patent på mentaltester.


Posted in Hund    Tagged with no tags


1 Comments

Anders davidsen - July 30th, 2017 at 8:46 AM
Flott gjennomgang. Anbefaler alle ta turen og teste/observere ellef annen hjelp med hunden, hos dere
Leave a Comment