KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Amerikansk bulldog i Norge.
by McRat on April 2nd, 2011

Dette innlegget er hovedsakelig basert på egne meninger og erfaringer med rasen. Selv respekterer jeg folk som har sitt eget syn og egne erfaringer, dette regner jeg også med at du som leser har på mitt syn. Når jeg skriver som ”vi” mener jeg min kone og mitt oppdrett, ”jeg” betegnelser er da meg selv.


Her sitter jeg med Junior og Trille fra vårt G-kull med AB.
Rasen er ikke lengre et nytt fenomen i Norge, de første eksemplarene var faktisk i landet på 80-tallet det er noe alle ikke vet. De som tok inn disse hundene hadde ingen intensjon om avl og hundene var kun familiemedlemmer. Selv har jeg fått historien fra en norsk drosjesjåfør i Kongsberg, det var hans onkel og tante som hadde hundene. Utfra hans uttallige fortellinger og forklaringer om hundene er jeg temmelig sikker på at det var amerikansk bulldog det var snakk om. Han hadde overhodet heller ingen grunn til å finne opp historiene.

Undertegnede med en av sine hunder lenge før han begynte med AB:-)
Dark Angel vår første AB, disse linjene sluttet vi med relativt fort.

Selv begynte jeg og utforske rasen mot slutten av 90-tallet, grunnen til dette er jo de ”flotte” forbudene på enkelte raser som rasehat sosialistene i Norge med Kristin Halvorsen i spissen klarte å presse igjennom. Takk skal du f meg ha…(her skulle mitt uttrykk stått, men da hadde jeg blitt bura). Dette gjorde at jeg begynte å kikke på nye raser med et annet opprinnelig bruksområde, men jeg hadde nok hunder akkurat da og jeg prøvde å gjøre litt mer research. Tida gikk og etter hvert dukka det opp noen AB’er i Norge, de fleste kom via Sverige. Der kjøpte vi også vår første på begynnelsen av 2000-tallet, det var min daværende samboer og kommende kone som kjøpte hunden juridisk sett Vi prøvde et par kull på disse linjene, avlsmessig var de ikke spesielt vellykket og vi avsluttet disse linjene relativt raskt. Som oppdretter, eller i alle fall oppdretter med et mål ønsker man noe med sitt arbeidet og vi begynte å importere hunder fra Europa og USA. Når man begynner med en ”ny” rase så blir det noe prøving og feiling, det var jo våre to første kull gode eksempler på. Amerikansk bulldog favner jo i tillegg et vidt spekter av ulike hunder i størrelse, utseender, mentalitet, ”drive” og mer, dette gjør ikke arbeidet lettere, men det blir jo spennende da:-)
Bear er en standard hannhund vi har hatt boende hos oss snart et år.

På rett i underkant av 10 år har vi hatt mange AB’er og opplevd mye med hundene. Dette gjør jo også at avlsplanene hele tiden blir justert. Rene bully linjer har vi ikke hatt, men vi har jo opplevd dem også tett på via familie og gode venner og lange samtaler med andre oppdretter. Rene standard linjer og hybrider har vi derimot eid flere av, dette har gjort at vi har begynt å finne ”våre” hunder, hybridene. Hovedgrunnen til dette valget er at man har et mye større avlsmateriale å velge i. Rene standard linjer har etter vår mening generelt for lite ”bulldog type” noen er veldig ”houndy”, andre er altfor spinkle, en god venn beskriver disse ganske godt: ”De ser ut som bola harebikkjer”. Det er greit at AB’en er en arbeidene rase, men det er tross alt en bulldog. Og en bulldog bør inneha visse elementer i sitt utseende som gjør at folk forbinder den med dette. Vi mener også at låser man seg helt til bully linjer så får man helt klart et bulldog utseende, men man kan lett miste for mye av arbeidsviljen og kapasiteten. Ved å velge hybrider så står man helt fritt til på velge avlsmateriell. Nå er det sikkert mange som sier, da får dere jo bare ”outcross”, altså utkryssinger. Ved kun å ha dette så får man ingen stabilitet i sin plan, dette får man først ved, ”inbred”, innkryssinger. Dette er vi også helt enig i, men før man begynner med innkryssinger så bør man vite litt mer om hvilke linjer man ønsker krysse inn på. Vi har ikke holdt på med rasen i mer enn litt under 10 år og hatt 8 kull, avlsplaner tar gjerne litt lengre tid å legge og da vi startet med rasen her til lands var det ingen andre oppdretter av den her. En annen ting vi har sett og opplevd med standard linjer er at de har veldig god jaktdrive, men når det kommer til andre ting så har de lett for å miste fokus. Dette bunner nok mye i ett i våre øyne feil grunnstressnivå. Det er nesten terrieraktig, og igjen snakker vi om en bulldog. På flere av bullyene vi har møtt har vi opplevd det stikk motsatte. Det som er viktig å få med her er jo at vi også har møtt hunder i begge leire som er bra, dette gjør jo at valgt på hybrid blir ennå lettere. Vi kan plukke det vi mener er best fra begge sider.
Selvfølgelig er hundens fysiske og psykiske helse det viktigste, men i våre øyne bør en AB være solid bygget, med et godt synlig bryst og fine vinkler. Den skal være muskuløs, med en rett og noe bred benstilling, men samtidig ha gode bevegelser. Tisper skal være feminine, men begge kjønn skal ha en kraftig skalle. Bittets stilling er noe underordnet, men de skal bite godt. De skal være stolte og trygge hunder, dominans er slett ingen feil. Og ikke minst, arbeidsviljen skal hele tiden være til stede. Kjønnsaggresjon er det alltid en mulighet for, men ved å avle på det vi mener er rett grunnstressnivå for rasen så er dette mye lettere å unngå. En AB kan være rå på både jakt og wp, uten at den må ha stressnivået til en gjeterhund. Dette har vi faktisk bevist med vår egen avl, nå gjenstår det å se om de linjene vi har tro på holder mål om vi avler tetter på dem.

Khan er en hannhund fra egen avl som vi mener er et steg i riktig retning. Bilde tatt av Linn Bakken Hansen.
Østlies Hundesenter, Barbro Børjesson og Terje Østlie, Inger Østlie i bakgrunnen, bildet er tatt på et av hundekursene jeg har vært på der oppe i forbindelse med hundens mentale helse. Dette er noen av mine mentorer.

De siste årene har rasen økt sin popularitet i Norge, flere og flere importere hunder selv da lovene for dette har blitt lettere med årene. Det har også kommet flere oppdrettere, noe som er helt naturlig og en del av utviklingen. Allerede i 2004 ble også Norges eneste klubb for rasen stiftet, Amerikansk Bulldog Klubb Norge(ABKN), her sitter jeg i avlsrådet. Om vi er enig i alt som forgår i klubben kan diskuteres, men ved en totalvurdering ser vi det som en stor fordel at AB miljøet i Norge står samlet. Så får man heller prøve å påvirke i den retning man selv ønsker. Vi er ikke uenig i klubbens mål bare så det er sagt.
Gjennom årenes løp så har jeg sett behovet for å teste hunders mentale helse. Når vi begynte med amerikansk bulldog så viste behovet seg ennå tydeligere. Denne rasen har veldig mye ymse mentalitet, dessverre har vi sett veldig mye dårlig nervekonstitusjon. Dette har gjort at jeg har tatt utdannelse innen hundens mentale helse og har blitt godkjent av ABKN for å utføre mentaltester på AB. Sammen med Team-RAF(et wp-team) så har jeg satt opp en MH-test bane på Sundet i Vestfossen, her tester vi AB’er og andre hunder uoffisielt. Jeg dømmer ikke egne hunder selv så dette er gjort ene og alene fordi jeg ønsker å forstå rasen ennå bedre og gi noe tilbake til den. Dessuten har jeg gjennom årenes løp tilegnet meg den kunnskapen jeg selv mener det kreves til å bedømme en hund riktig. I mine øyne er det litt for mange eksperter på hund der ute, de kan alt etter 2-3 år, selv er jeg under konstant opplæring av verdens beste mestere, hundene selv.
Amerikanske bulldoger kan brukes til så mangt, her utvider man wp-treninga.

Når det gjelder trening av hund så har jeg prøvd litt forskjellig som de fleste. Jeg har gått et uttall kurs innen forskjellige grener hos ulik instruktører. Jeg har også skrevet et kurs/kompendium, ”Naturlig samspill med hunden”. Her er hovedbudskapet hvordan man kan forstå en hund lettere og spille på lag med den ved å bruke dens medfødte sanser. Nå som det er amerikansk bulldog det gjelder går det mye i weight pull, i 2010 var jeg med å stifte Norwegian Weight Pull Club (NWPC). Og i 2011 ble jeg valgt inn som president i klubben. Fordi om bullerasene dominerer sporten kommer det stadig flere nye raser med, dette er flott og klubbens viktigste mål er å være inkluderende. Her kunne nok Kristin Halvorsen lært en ting eller to. Amerikansk bulldog gjør det relativt bra i sporten og det er en økende interesse blant eiere av rasen for sporten som er sunn og positiv.
Foruten dette har vi gjennom en årrekke passet hunder for venner og bekjente, det har også kommet en og annen ukjent som har hørt positive ting om oss med sine hunder. Flere av hundene har vi passet over lengre perioder, og mange har kommet igjen. Dette har gjort at vi også har fått en viss kjennskap til andre raser og andre hunder enn våre egne.

Alle disse elementene gjør at jeg har et stort nettverk av oppdrettere, eier, og interesserte i rasen. Dette igjen gjør at jeg har et relativt godt overblikk over hvordan det står til med rasen i Norge. Og jeg må si at alt i alt så er det mye bra. Man vil alltid ha elementer som ikke er positive, men slik er det med alt. Det er en kontinuerlig jobb å skaffe informasjon for så å dele den med andre, slik at vi alle kan jobbe for en felles framtid for rasen. Jeg prøver å bidra med egne og andre erfaringer og kunnskap. Jeg er veldig opptatt av at folk bør ha egne meninger de står inne for og at de tenker selv og tar egne valg. Underveis kan man også forandre mening og valg. Slikt står det respekt av i mine øyne. Størstedelen av norske eiere har amerikansk bulldog som en god kompis, et familiemedlem, en følgesvenn og turkompis. Men flere og flere oppdager at AB’en kan brukes til mer, som f. eks er den en flott kløvhund, og som tidligere nevnt er mange med på WP-bølgen. Selv bruker vi våre hunder til pulk-trekking noe rasen ser ut til og like godt og er bra på. Skal ikke se bort fra at vi vil prøve slede også, da for turkjøring:-)
Ved bruk av stabile og trygge avlsdyr ser fremtiden bra ut for rasen.

Per i dag ser fremtiden lys ut for rasen da ingen nye forbud ser ut til å være på trappene. Men NKK har jo et ønske om at noe skal skje, og her er jeg ganske kritisk. Jeg håper virkelig ikke at alle raser blir lov uten restriksjoner. Følger man med på diverse nettfora så kan man lese om hvor mange som f. eks ønsker seg pitbull. Dette er en rase jeg selv har en inngående kjennskap til og den er ikke for alle. Ja, den burde være lovlig, slik får man bedre kontroll enn i dag. Forbudet har jo vært en total skivebom. Lar man alt bli lov så kan ting utarte seg og uten restriksjoner på visse raser så kan ”uhellet” i form av uvitenhet fort skje. Da er ikke veien lang før vi plutselig får lover som i Danmark der 13 raser er forbudt deriblant amerikansk bulldog. En annen ting som gjør at fremtiden ser ganske bra ut er folks vilje og ønske om å teste ut sine hunder både fysisk og psykisk, dette gjør at vi lettere på sikt kan få et helhetlig bilde av rasen og linjene. Det er dog alltid noen, spesielt folk som prøver å gjøre noen lette kroner som ikke har ønske om å bidra i denne retningen, her har raseklubben og vi som er profilerte personer innen rasen en jobb å gjøre. Selv prøver jeg å gjøre folk interessert i å vite mer om egen hund, få dem til å forstå hvor viktig et godt rykte er. Jeg sier aldri til noen at de ikke bør avle, men jeg prøver å få dem til å tenke på hva de har som mål og hvorfor de ønsker å avle. Jeg forklarer også hvor mye jobb det er å være seriøs og hva som kan gå galt. Folk velger tross alt selv, og hva bra har man gjort om man støter dem fra seg? Man må være inkluderende for å komme noen vei. Jeg sier ikke at alt jeg gjør er rett, selv søker jeg hele tiden til mine læremestere, og jeg mener man kan lære noe av alt som skjer.
Så framtiden til rasen ligger i hendene til oss alle sammen. Jo bedre jobb vi gjør, jo større sjanse er det for at rasen får en god utvikling og vil bestå i Norge.


Posted in Hund, Dagens, Artikler om hund -av McRat-    Tagged with no tags


10 Comments

Øyvind - April 3rd, 2011 at 12:26 PM
Veldig bra lesestoff Snorre!
Jan - April 4th, 2011 at 2:24 AM
God lesing, det høres ut som om dere har en solid plan med mye erfaring. Det må være betryggende for valpekjøpere å vite.
Beate - April 11th, 2011 at 5:47 PM
inspirerende lesestoff!
Roger - September 29th, 2011 at 12:52 PM
Takk:)
Rachel Engsbråten - April 25th, 2012 at 7:38 AM
Veldig bra skrevet på en måte som alle forstår, å forstår din mening med rasen:-)
Jan Aronsen - April 28th, 2012 at 9:29 AM
Er ikke kamphund raser farlige da:-) Bra innlegg Snorre.Er det Spike som er på bildet(v.blå kjeldress)?
McRat - April 28th, 2012 at 2:24 PM
:-)
Nei det er ikke Spike, det er Fang. Han var i Spike si slekt. Tavla ligger her,
http://www.pedigreedatabase.com/american_bulldog/dog.html?id=880906
Jan Aronsen - July 7th, 2012 at 5:06 AM
Hallo Snorre,var nå innom her en tur,sjekker den pedigree adr.Spike er jeg dere dypt takknemlig for,tar en tur snart.
Soniakaur - February 27th, 2015 at 6:50 PM
I need a puppy can u send me your mobile number
Andreas Saue Rasmussen - December 1st, 2017 at 4:33 AM
Halloween %uD83D%uDE0EVill gjerne kjpe en tispe, bor snart i i stlandsomrdet, ringer da. Min
Leave a Comment