KUNNSKAP I ALLE LEDD, LÆRDOM FOR ALLE.
HUND HELT PÅ GRENSEN AS
Hund helt på grensen AS tilbyr mentaltester på alle raser i alle aldre og vi er fra 2020 registrert under næringskode 85.599, annen undervisning mellom grunnskole og høyere utdanning.
Hos oss går alle i lære, selvfølgelig alle våre elever under utdanning fra figurant til testleder og dommer. Ikke minst alle kunder som tester sine hunder uansett alder, for det å teste sin hund er mye mer enn det å gå med den i banen. Ved å ta en test vil man få kunnskap om sin hund og nettopp dette gjør at man kan optimalisere treningen opp mot individet.
Hvilken treningsmetoder man velger er opp til hver enkelt og vi fronter ingen spesiell retning i så måte. Men etter test vil du ha noen "nøkler" og det blir opp til deg selv å velge framgangsmåte for å løse de ulike utfordringene, derfor passer en mentaltest for alle.

Hund helt på grensen AS har også en fagnemnd som til enhver tid etterstreber seg kompetanseheving i alle ledd. Oversikt over nemndas medlemmer finner du under "godkjente medarbeidere".

Etter å ha testet et høyt antall hunder gjennom de siste årene og gjennomgått disse har vi valgt å sette opp kun egne tester da vi ser hvor behovet ligger.
Man kan lese mer om dette i fanene "VALP/UNGHUND" og "VOKSNE HUNDER".


Hund helt på grensen AS er ikke tilknyttet NKK, men er et frittstående tilbud til alle som ønsker det.


Siden vi tester alle hunder så er også vår kundegruppe stor og spennende.
Her er noen av de mest typiske:
  • "Mannen i gata" som har et problem eller to som må løses.
  • Familiehunden som gjør ting man ikke var helt forberedt på.
  • Eier som driver hundesport og vil vite mer for å utnytte alt potensiale.
  • Oppdrettere som tester avlsdyr og kull de har hatt for å optimalisere sitt oppdrett.
  • Treningsgrupper som vil vite og lære mer.
  • Hundeklubber som vil ha oversikt over respektiv rase.
  • Rasegrupper som ønsker kartlegge sin rase.
Hund helt på grensen AS følger selvsagt norsk lov og fra 06.05.20 har vi godkjenning fra politiet for å kunne bruke alle våre knallvåpen i test av hunder.
Knallvåpen ble implementert i våpenloven i 2020, og vi søkte selvsagt straks dette ble vedtatt.
I tillegg til dette tester vi hunder i ulike politi-, barnevern-, og straffesaker.
Dette er hunder de forskjellige instansene eller eiere kommer med.
At slikt skjer er aldri ønskelig, men for oss viser det at vi blir tatt seriøst i vårt arbeide og at vi er objektive i nettopp det å teste hund. 
Solid skussmål fra politiet:
Flerårig fagkoordinator for hundetjenesten ved politihøgskolen uttalte i tingretten (dyrevernssak der vi var innkalt som hundekydige vitner) i 2018 etter å sett videoer av tester tatt ved på "Hund helt på grensen AS" at de ikke har noen grunn til å betvile disse på noen måte. Dette viser at vi blir tatt på alvor i vårt arbeide og at vi gjør en god jobb.
Bildene vist på denne siden er ikke tatt i forbindelse med saker nevnt i dette avsnitt.
Alle tester gjennomføres her på gården, her har vi stillheten, roen og ikke minst banene vi trenger for å få et best mulig rettferdig resultat.
PS, all betaling kontant eller via mobil-appen Vipps, Hund helt på grensen AS, vippsnummer 592767.

Av sikkerhetsmessige årsaker opp mot funn av blant annet hjerteorm tester vi dessverre ikke importerte gatehunder da dette kan smitte andre hunder i løypa.
Det kan gjøres unntak om man fremviser tester tatt veterinær i Norge av av de ulike sykdommene som kan komme fra de forskjellige regionene.
Du som eier står pliktet til å fremvise hvor din hund har opphav.
Her er noen av de over 25 aktive på "Hund helt på grensen AS".